انواع شاخص و تاثیر آنها

یکی از اتفاقاتی که می تواند تاثیر منفی بر عملکرد تحلیل گر بنیادین بگذارد این است که بیش از حد به همه ی شاخص ها، آمارها و اطلاعات بپردازد. درست است که هرچه ما اطلاعات جامع تری داشته باشیم بررسی دقیق تری خواهیم داشت ولی تعدد زیاد اطلاعات منجر به سر در گمی خواهد شد

Read More

فلسفه تغییر قیمت در بازارهای مالی

وقتی به بازارها نگاه میکنیم شاید این تصور به وجود بیاید که قیمتها معمولا افسار گسیخته تغییر می کنند و هیچ نظم و رابطه منطقی بر آنها حاکم نیست. از این رو لازم است بدانیم که چه میشود که قیمتها تغییر می کنند. تغییر قیمت از منطق پیروی دارد یا اینکه احساسی است؟ دو عامل

Read More

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل بنیادین یا فاندامنتال روشی تحلیلی است که به بررسی اخبار و اطلاعات می پردازد. در این روش تحلیل گرعوامل موثر بر ایجاد عرضه و تقاضا را مورد کاوش قرار می دهد تا از این طریق به جهت قیمت در آینده دست یابد. با توجه به این که بازارها زمانی جهت می گیرند که عرضه

Read More