تحلیل هفتگی EUR/USD

از ابتدای سال ۲۰۱۸ در جفت ارز EUR/USD شاهد روند نزولی هستیم و همچنان روند بلند مدت بازار نزولی است. همچنین از ابتدای ماه اکتبر شاهد شکل گیری کف قیمت در ۱٫۰۸۷۸ بودیم که منجر به رشد قیمت تا ۱٫۱۱۷۹ گردید. اصلاح موج اخیر در عدد ۱٫۱۰۷۲ حمایت شد تا دوباره بازار روند کوتاه مدت

Read More